Sale!

พระสมเด็จดิน 9 ประเทศ ปี พ.ศ. 2516

฿1,500.00

คำอธิบาย

พระสมเด็จดิน 9 ประเทศ ปี พ.ศ. 2516 ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกและลงพลังจิตโดยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังจากทั่วประเทศโดยใช้พระคาถาชินปัญชรเป็นพระคาถาหลักสร้างกฤษดาอภินิหาริย์ปรากฏมากมายทั้งชาวไทยและต่างประเทศสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธฯทรงเป็นประธานคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จดิน๙ประเทศ พระครูวามเทพมุนี อธิบดีพรามณ์ ประกอบพิธีทำน้ำเทพมนต์ในพิธีมหาพุทธาภิเษกพระสมเด็จดิน 9 ประเทศ บรรดาเกจิอาจารย์ ต่างๆได้ร่วมกันลงพลังจิตในพิธีพุทธาภิเษกในครั้งนั้นอาทิ

หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
หลวงปู่เทียม วัดกษัตราธิราช
หลวงพ่อกี๋ วัดหูช้าง
หลวงปู่ส่วน วัดป่าไก่
หลวงพ่อทองอยู่ วัดใหม่หนองพระองค์
หลวงพ่อเส่ง วัดกัลยาณมิตร
หลวงพ่อบุญ วัดวังมะนาว
หลวงพ่อบูญมี วัดอ่างแก้ว
หลวงปู่สาม วัดป่าไตรวิเวก
หลวงปู่พล วัดหนองคณฑี
หลวงปู่อ่อน วัดเพียรมาตร
หลวงพ่อจรัญ วัดอัมพวัน
พระอาจารย์วิโรจน์รัตนโนบล วัดทุ่งศรีเมือง

และเกจิอาจารย์อีกจำนวนมากพิธีมหาพุทธาภิเษกกระทำกัน 9 วัน 9 คืนนอกจากนี้ตัวมวลสารของพระสมเด็จ๙ประเทศยังประกอบด้วยดินจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แดนพุทธภูมิ๙ประเทศ ไทย,ลาว,พม่า,มาเลเซีย,กัมพูชา,เวียดนามใต้,อินโดนีเซีย,อินเดีย,เนปาล,ผงว่าน108 ชนิดดอกไม้นามมงคล 108 ชนิดและผงพระสมเด็จอิทธิเจของท่านเจ้าประคุณสมเด็จโตซึ่งเป็นพระที่ชำรุดได้บดผสมเป็นส่วนหนึ่งของพระสมเด็จดิน 9 ประเทศ
ประวัติสังเขปในการจัดสร้าง พระสมเด็จดินเก้าประเทศ สำนักปู่สวรรค์

มูลเหตุของการจัดสร้าง

เนื่องด้วยสำนักปู่สวรรค์มีโครงการที่จะสร้างหุบผาสวรรค์ (อาณาจักรหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา) ให้เป็นสถานที่ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน เป็นดินแดนแห่งธรรมะสันติภาพและศาสนา ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางพระโพธิสัตว์
ในการดำเนินการตามโครงการนี้จำเป็นที่จะต้องใช้ทุนทรัพย์จำนวนมาก เพื่อก่อสร้างกุฏิพระ ศาลาฟังธรรม ตลอดจนสร้างปูชนียวัตถุต่างๆ สำหรับใช้ประโยชน์ในงานพระศาสนา
มีสาธุชนเป็นจำนวนมากที่แสดงความจำนงที่จะร่วมกุศลนี้ ซึ่งทางคณะกรรมการของสำนักไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนในกุศลจิตนี้ จึงตกลงกันว่าจะสร้างสิ่งอันเป็นความมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อเป็นการตอบแทนและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการจัดสร้างพระสมเด็จดินเก้าประเทศนี้ ดวงพระวิญญาณของสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี องค์อำนวยการสำนักปู่สวรรค์ประทานดำริว่า “ จะสร้างพระสมเด็จเก้าประเทศจำนวน ๘๔,๐๐๐ องค์ เป็นปูชนียวัตถุชิ้นสุดท้ายให้กับโลกมนุษย์”
อีกประการหนึ่งคือผู้บริจาคปัจจัยบูชาพระสมเด็จไปจะได้เป็นเครื่องระลึกถึงว่า เมื่อครั้งหนึ่งท่านได้มีส่วนในการร่วมสร้าง กุฏิ ศาลาฟังธรรม ศาลาปฏิบัติธรรม ร่วมกัน
ปณิธานเบื้องต้นในการสร้างหุบผาสวรรค์เมืองศาสนา
“ จะใช้สถานที่แห่งนี้สร้างคนให้ดี เป็นศรีแก่ศาสน์ เป็นปราชญ์สร้างชาติให้เจริญ ” ด้วยใช้หลักสมาธิข่มกิเลส ละชั่ว สร้างความดี โดยสนับสนุนการสร้างคนให้เป็นพระ บวชเพื่อละ สู่โลกุตรธรรมเป็นสำคัญ ”
พิธีลงพลังจิตและมหาพุทธาภิเษก
ในการจัดสร้างพระสมเด็จดินเก้าประเทศนี้ท่านบรมครูสำนักปู่สวรรค์มีพระบัญชา และประทานขั้นตอนแนวทางในการดำเนินการจัดสร้างอย่างพิถีพิถัน ให้ถูกต้องตาม เทวะบัญญัติ พรหมบัญญัติ เพื่อให้เกิดความ เข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์สมเป็นสุดยอดวัตถุมงคลแห่งยุค จึงได้มีการลงพลังจิตมวลสารก่อนที่จะมีพิธีมหาพุทธาภิเษกถึง ๒ ครั้งดังบันทึกต่อไปนี้

พิธีลงพลังจิตครั้งที่ ๑

ระหว่างวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๑๖ – ๗ เมษายน ๒๕๑๖ เป็นพิธีปลุกเสกดินศักดิ์สิทธ์ ณ สำนักปู่สวรรค์ ( วันเสาร์ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ , เป็นวันเสาร์ห้า ) ในพิธีนี้มีพระเถระฝ่ายโลกมนุษย์ผู้ทรงวิทยาคุณ รอบรู้พุทธศาสน์และวิทยาคม จำนวน ๒ รูป คือ พระราชญาณดิลก ( ชิต กันตสีโล ) วัดเขาเต่า จ.ประจวบคีรีขัณฑ์ และพระราชธรรมกวี วัดเสน่หา จ.นครปฐม ร่วมนั่งปรกด้วย
พิธีลงพลังจิตครั้งที่ ๒

พิธีปลุกเสกดินศักดิ์สิทธิ์ครั้งที่สองนี้ จัดขึ้น เมื่อ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๗ ตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ตรงกับวันมาฆบูชา ณ ถ้ำสาลิกา หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี ผู้สำเร็จของโลกวิญญาณที่เมตตาเสด็จมาลงพลังจิตในพิธีนี้ได้แก่
๑.สมเด็จพระสังฆราชคุรูปาจารย์ หลวงปู่ทวด(เหยียบน้ำทะเลจืด) องค์ประธานสำนักปู่สวรรค์
๒.สมเด็จพระพุฒาจารย์( โต ) พรหมรังสี องค์อำนวยการสำนักปู่สวรรค์
๓.ท้าวมหาพรหมชินนะปัญจะระ เจ้าพิธีการแห่งโลกวิญญาณ
๔.องค์อมรินทร์จอมเทพ
๕.ท้าวมหาพรหมสามภพ
๖.ท้าวมหาพรหมสามวิจิตร
๗.ท้าวจตุรพรหม
๘.พระวิษณุมหาเทพ
๙.พระนาคราช
พระสงฆ์ฝ่ายโลกมนุษย์ คือพระอาจารย์ฮ้อ กัสสะโร เป็นผู้ปลุกเสกเดี่ยวตลอดคืน
พิธีมหาพุทธาพิเษก
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๑๗ เป็นวันเริ่มต้นพิธีมหาพุทธาภิเษก ณ หุบผาสวรรค์เมืองศาสนา ต.ดอนทราย อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี มีบันทึกการจัดงานดังนี้
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาแด่พระภิกษุสงฆ์และพระราชาคณะที่รับอาราธนามาร่วมในพิธี
เวลา ๑๓.๐๐ น. รองนายกรัฐมนตรี สุกิจ นิมมาเหมินทร์ เดินทางมาถึงหุบผาสวรรค์เมืองศาสนาเพื่อเป็นประธานเปิดงาน คุณบุญยง ว่องวานิช เลขาธิการสำนักปู่สวรรค์ เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน
หลังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานแล้ว ศาสตราจารย์ ดร.คลุ้ม วัชโรบล, อาจารย์สุชาติ โกศลกิติวงศ์ , พล.ต. ถวิล เกษตรทัต อัญเชิญธงชาติไทย พานพุ่มและธูปเทียนแพ พร้อมทั้งเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี อัญเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา เป็นปฐมฤกษ์ กองดุริยางค์กองทัพบกบรรเลงเพลงชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.หลวงสมานวนกิจ , พระครูวามเทพมุณี , คุณฉันท์ บุรารักษ์ นำเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีขึ้นสู่ศาลาชินนะปูโตอนุสรณ์ เพื่อจุดเทียนชัย ประจำชาติไทย ต่อจากนั้นจึงเรียนเชิญเอกอัครราชทูตอีก ๘ ประเทศอัญเชิญธงชาติและจุดเทียนชัยของแต่ละประเทศตามลำดับ พระสงฆ์จำนวน ๙๙ รูป สวดชยันโต ตลอดพิธีช่วงเวลาอันสำคัญเวลา ๑๗.๓๕ น. ม.จ.ชุมปกะบุตร ชุมพล ได้อัญเชิญดวงประทีปพระราชทานจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมาจุดเทียนชัยในพิธีมหาพุทธาภิเษกนี้เป็นกรณีพิเศษ ยังความปลาบปลื้มมายังคณะกรรมการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานนี้เป็นอย่างยิ่ง
ในงานนี้ได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธ ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระสงฆ์ผู้ทรงคุณทั่วราชอาณาจักรที่เข้าร่วมในพิธีมหาพุทธาภิเษกนี้ จำนวน ๙๙ รูป
พิธีนั่งปรกลงพลังจิตในแต่ละวันนั้นจะมีพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณเข้านั่งปรกครั้งละ ๙ รูปเจริญสมาธิ แผ่พลังจิตพุทธาภิเษกไปจนรุ่งสาง เป็นเช่นนี้ตลอด ๙ วัน ๙ คืน ในวันสุดท้ายของพิธี พระอมฤตนันทะมหาเถโร ประธานสงฆ์ประเทศเนปาล ซึ่งมีเชื้อสาย ศากยวงศ์เป็นประธานดับเทียนชัย ตามบันทึกกล่าวไว้ว่า เมื่อทางสำนักเปิดให้ผู้ที่สั่งจองมารับพระได้ ก็ได้มีสาธุชนเข้ามารับพระกันอย่างเนืองแน่นเป็นประวัติการณ์
มวลสาร มงคล ในพระสมเด็จดิน ๙ ประเทศ

๑.มวลสารปฐมบทอันใช้คุลีการพระสมเด็จดิน ๙ ประเทศคือ ดินศักดิ์สิทธิ์จากปูชนียสถาน ๙ ประเทศที่อัญเชิญมาจาก ไทย ลาว เขมร พม่า เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย อินเดีย และเนปาล ผืนแผ่นดินในประเทศดังกล่าว เชื่อว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์เมื่อครั้งพระพุทธกาลมาแล้วทั้งสิ้น ทำให้เนื้อดินจากสถานที่เหล่านั้นล้วนเปี่ยมไปด้วยพุทธบารมี แห่ง พระปัญญาคุณ พระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ พระสมเด็จดินเก้าประเทศจึงเป็นพระพุทธปฏิมากรรมที่ทรงด้วย บุญญฤทธิ์ อิทธิฤทธิ์ ด้วยกระแสแห่งพุทธานุภาพโดยตรงจากองค์พระบรมศาสนดาเอกของโลก

๒.มวลสารทุติยบท คือว่านมงคล ๑๐๘ ประการ อันเป็นเนื้อหาที่เป็นมงคลยิ่งอาธิเช่น
2..๑.ว่านเศรษฐี มีคุณภาพทางกระทำให้เกิดความมั่งคั่งสมบูรณ์นาฐานะกิจการอาชีพ(สัมมาชีพ) ก่อให้เกิดความมั่นคงในฐานะทางครอบครัวอีกส่วนหนึ่งด้วย
2..๒.ว่านชัยมงคล มีคุณในทางก่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิตแก่เคหสถานและอาณาบริเวณอันเป็นที่อยู่อาศัย
2..๓.ว่านมหาอุตม์ ขึ้นชื่อลือมาแต่ครั้งโบราณว่าใครมีว่านมหาอุตม์แล้วอาวุธปืนไม่ระคายผิวหนังซ้ำสามารถกระทำให้ดินระเบิดหมดอำนาจลงได้ด้วย
2..๔.ว่านเสน่ห์จันทน์ มีคุณาธิคุณทางพืชอาถรรพณ์ก่อให้เกิดเสน่ห์เกิดความรักใคร่แก่ผู้ที่ได้ประสบพบปะสมาคมด้วย นี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาด้านว่านที่มีอยู่ในองค์พระสมเด็จดิน ๙ ประเทศ
๓.มวลสาร ตติยบท คือดอกไม้นานาพันธุ์ ๑๐๘ พันธุ์ อาธิเช่น เกสรดอกบุนนาค เป็นยาบำรุงหัวใจให้กระชุ่มกระชวย เบิกบาน เกสรสัตตบุศย์ เกสรโกมุท เกสรลินจง อันดอกไม้นานาพันธุ์พร้อมด้วยเกสร ๑๐๘ ชนิดทุกๆชนิดล้วนมีอารักขเทพประจำรักษาอยู่ด้วยกันทั้งหมดดังนั้นมวลสารตติยบทในพระสมเด็จดิน ๙ ประเทศ จึงเป็นที่สถิตแห่งเทพเจ้าประจำบุปผาชาติถึง ๑๐๘ องค์ พระสมเด็จดิน ๙ ประเทศจึงทรงด้วย เทวานุภาพ อีกประการหนึ่งด้วย
๔.มวลสารจตุตถบท คือผงสมเด็จอิทธิเจ (รวมด้วยผงพระพุทธคุณ ผงตรีนิสิงเห ผงมหาราช ผงปถมัง หรือเรียกอีกนามหนึ่งว่าผงวิเศษ ๕ ประการ
ผงอิทธิเจ เป็นผงที่เกิดจากดินสอดินขาวปั้นเป็นแท่งๆ มีกรรมวิธีการทำดินสอผงนี้โดยเฉพาะ ผู้ที่จะทำดินสอนี้ชนิดนี้ใช้ได้จะต้องเป็นผู้สำเร็จในวาชาไสยเวทย์วิทยาคุณ ( สายขาว ) อันเป็นวิทยาการที่มีอาจารย์น้อยคนที่จะเรียนสำเร็จได้ แต่เจ้าประคุณ สมเด็จพระพุฒาจารย์ ( โต ) พรหมรังสี ท่านเรียนวิชานี้สำเร็จตั้งแต่ยังเป็นสามเณร
เมื่อท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯท่านทำผงได้แล้ว ท่านก็เก็บผงนี้ไว้ในเต้าปูนแดง กาลต่อมาได้มีอุบาสกท่านหนึ่งได้เก็บรักษาไว้ ( กล่าวกันว่าอุบาสกผู้นี้เป็นคนวัดสังเวชวิศยาการ บางลำพูบน ได้ติดตามเจ้าประคุณสมเด็จ มาตั้งแต่ครั้งสมเด็จเป็นสามเณร )
ผงวิเศษห้าประการนี้ได้รับมรดกมาจากท่านผู้เฒ่าแห่งวัดสังเวชฯมอบให้นำมาคุลีการในการสร้างพระสมเด็จดินเก้าประเทศ และการสร้างพระสมเด็จดิน ๙ ประเทศในครั้งนี้มีคณาจารย์ได้นำผงวิเศษห้าประการของสมเด็จฯผสมลงทั้งหมด ( สำนักวัดสังเวชวิศยาราม มีพระอาจารย์คือ พระบวรวิริยเถร )
๕.มวลสารปัญจบท ผงพระคาถาชินปัญชร เป็นผงที่เกิดจากดินสอหินขาวบริสุทธิ์ ดินขาวชนิดนี้ในต่างประเทศเรียกว่า ดินกัวลีน เป็นของบริสุทธิ์โดยธรรมชาติมีค่าสูงมาก เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังสี ท่านเป็นผู้ค้นพบบ่อดินขาวนี้ คราวที่ท่านธุดงค์ไปเมืองกำแพงเพชร เป้นบ่อดินบริสุทธิ์ที่สมเด็จค้นพบได้อย่างอัศจรรย์ ( และจนกระทั่งปัจจุบัน [ ข้อมูลอ้างอิงเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ] ยังไม่มีผู้ใดสามารถค้นพบบ่อดินชนิดนี้อีกเลย )
ท่านได้นำดินขาวมาทำเป็นดินสอมงคล และเขียนพระคาถาชินปัญชรด้วยอักขระขอมลงในกระดานชนวนไม้มะละกอ จากนั้นก็เก็บผงสีขาวนั้นไว้นำมาสร้างเป้นพระประติมากรรมองค์เล็กๆบังเกิดกิติคุณความศักดิ์สิทธิ์ จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงตรัสถามสมเด็จฯ
๖.มวลสาร ฉมหามงคล ผงผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช ผงนี้เกิดจากผ้ายันต์พิทักษ์เอกราชอันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระพรหมและเทพยเจ้าชั้นสูงในพรหมโลกร่วมเป็น “ เทพสภา ” สร้างไว้ในสำนักปู่สวรรค์ มีความมุ่งหมายเพื่อให้เป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องภัยแก่ทหารตำรวจและผู้มีส่วนในการพิทักษ์เอกราชของชาติไทยที่มีชีวิตอยู่ในแดนทุรกันดาร
ผงผ้ายันต์พิทักษ์เอกราช นับเป็นผงที่มีความพิสดารอัศจรรย์เพราะผงนี้จะรวมตัวกันเป็นรูปร่างต่างๆและจะปรากฏในองค์พระสมเด็จดิน ๙ ประเทศ เมื่อการสร้างพระได้ผ่านไปครบ ๙ ปีแล้ว รูปลายลักษณะเป็นภาพมงคลประจำแต่ละองค์ไม่เหมือนกันแล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของพระสมเด็จดิน ๙ ประเทศ จะบูชาหนักไปทางด้านใดด้านหนึ่ง รูปลายลักษณ์มงคลอาจเกิดเป็นภาพ วัตถุทิพย์ ในสรวงสวรรค์อาจเกิดเป็นภาพเครื่องมงคล ๙ ประการอันได้แก่ คธา สังข์ จักร หม้อน้ำ ธงสามชาย กรอบหน้า โคอุคุภราช ขอช้าง อันงดงามในเมื่อถึงวาระปีที่เก้าแห่งการสร้างพระสมเด็จดิน ๙ ประเทศ

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “พระสมเด็จดิน 9 ประเทศ ปี พ.ศ. 2516”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *